Knausz Imre

Pedagógiáról gondolkodó ember. A Taní-tani Online főszerkesztője. Amúgy nyugdíjas.

Curriculum vitae

hotigris@gmail.com

+36209813191

FB-messenger: Knausz Imre

Blogok

Mind marhák ezek, uram

Reflexiók, gondolatok

Mások szövegei

Idézetek, olvasónapló

A költők asztalánál

Versek, amiket szeretek

Tézisek a műveltségről. In: BONARUM CULTORES ARTIUM, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának kutatói almanachja. A Szellem és Tudomány folyóirat különszáma, 11. évf., 2020.

Nagyon rövid bevezetés a pedagógia elméletébe. In: Takács István (szerk.): Pszichopedagógia. Flaccus Kiadó, Budapest, 2023.

Néhány fontos, de online nem hozzáférhető munka

"...minden ház ablakán". Lemondhatunk-e a műveltség demokratizálásáról? In: Földes György, Antal Attila (szerk.): Igazságosság – demokrácia –fenntarthatóság. Társadalomelméleti tanulmányok. Napvilág Kiadó, Budapest, 2022.

Az oktatás tartalma. In: Falus Iván – Szűcs Ida (szerk.):  A didaktika kézikönyve. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022.

Az évszámokon innen és túl. Megújuló történelemtanítás (szerk.). Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.

Történelem és oktatás. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1998.