Knausz Imre

Pedagógiáról gondolkodó ember. A Taní-tani Online főszerkesztője. Amúgy nyugdíjas.


TwitterInstagram

Curriculum vitae

hotigris@gmail.com 

+36209813191

FB-messenger: Knausz Imre

Két rövid összefoglaló

Tézisek a műveltségről. In: BONARUM CULTORES ARTIUM, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának kutatói almanachja. A Szellem és Tudomány folyóirat különszáma, 11. évf., 2020.

Nagyon rövid bevezetés a pedagógia elméletébe. In: Takács István (szerk.): Pszichopedagógia. Flaccus Kiadó, Budapest, 2023.

Néhány fontos, de online nem hozzáférhető munka

"...minden ház ablakán". Lemondhatunk-e a műveltség demokratizálásáról? In: Földes György, Antal Attila (szerk.): Igazságosság – demokrácia – fenntarthatóság. Társadalomelméleti tanulmányok. Napvilág Kiadó, Budapest, 2022.

Az oktatás tartalma. In: Falus Iván – Szűcs Ida (szerk.):  A didaktika kézikönyve. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022.

Az évszámokon innen és túl. Megújuló történelemtanítás (szerk.). Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.

Történelem és oktatás. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1998.

Blogok

Mind marhák ezek, uram

Reflexiók, gondolatok

Mások szövegei

Idézetek, olvasónapló

A költők asztalánál

Versek, amiket szeretek

Üzenet a miniszerelnöknek 2013-ból