Knausz Imre

Pedagógiáról gondolkodó ember. A Taní-tani Online főszerkesztője. Amúgy nyugdíjas.

Curriculum vitae

hotigris@gmail.com

+36209813191

FB-messenger: Knausz Imre

Blogok

Mind marhák ezek, uram

Reflexiók, gondolatok

Mások szövegei

Idézetek, olvasónapló

A költők asztalánál

Versek, amiket szeretek

Írásaim a neten

Műveltség és demokrácia. Kísérletek a pedagógia bírálatára, 2010–2018. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Budapest, 2018. 

A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015.

A tanítás mestersége (egyetemi jegyzet)

A közoktatás Magyarországon, 1945-1956 (kandidátusi disszertáció, 1988)

A szocialista közoktatás-politika kialakításának első kísérletei Magyarországon a felszabadulás után (egyetemi doktori disszertáció, 1985)

Tézisek a műveltségről. In: BONARUM CULTORES ARTIUM, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának kutatói almanachja. A Szellem és Tudomány folyóirat különszáma, 11. évf., 2020.

Nagyon rövid bevezetés a pedagógia elméletébe. In: Takács István (szerk.): Pszichopedagógia. Flaccus Kiadó, Budapest, 2023.

"...minden ház ablakán". Lemondhatunk-e a műveltség demokratizálásáról? In: Földes György, Antal Attila (szerk.): Igazságosság – demokrácia –fenntarthatóság. Társadalomelméleti tanulmányok. Napvilág Kiadó, Budapest, 2022. (Nem érhető el a neten.)